arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Kdy je potřeba stavební povolení na garáž?

Kdy je potřeba stavební povolení na garáž?

Češi jsou bezesporu národem zahrádkářů. Péče o pozemek kolem domu nebo chaty patří k velmi oblíbeným kratochvílím. Své zahrady neustále zvelebujeme a zkrášlujeme. S tím bezesporu souvisí také stavby zahradních domkůpergol a garážíRealizace zahradních staveb s sebou přináší spousty rozhodnutí. Například to, kde nový zahradní přírůstek umístit, jak velký půdorys zvolit nebo z jakých materiálů jej postavit. Ještě předtím je ale nutné ujasnit si, zda bude nutné o svém záměru sdělit také příslušnému úřadu. Přesně o tomto dnes bude řeč. Proces vyřizování stavebního povolení nebo ohlašování stavby nejspíše netěší nikoho. V určitých situacích je však jeho absolvování nutné. Dnes si řekneme, kdy.

Co se v článku dozvíte:

 1. Rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby
 2. Co je to územní souhlas a územní rozhodnutí?
 3. Co obnáší ohlášení stavby?
 4. Je potřeba stavební povolení na garáž?
 5. Garáž bez ohlášení stavby i územního souhlasu
 6. Garáž bez ohlášení stavby s územním souhlasem
 7. Je potřeba povolení při demolici garáže?
 8. Jak postupovat při legalizaci garáže?
 9. Byrokratický proces ohlášení stavby krok za krokem

1. Rozdíl mezi stavebním povolením a ohlášením stavby

Nejprve bude ale nutné ujasnit si základní pojmy. V této souvislosti to bude především stavební povolení a ohlášení stavby. Ohlášení stavby garáže většinou není třeba řešit v případě staveb, jejichž výměna nepřesahuje 25 metrů čtverečních.


2. Územní souhlas a územní rozhodnutí

Kromě ohlášení stavby a stavebního povolení je někdy nutné získat územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Jednodušší formou je územní souhlas. Ten dostanete jen v případě, že vše proběhne bez problémů. Tedy v situacích , že s vaším záměrem budou souhlasit sousedé i dotčené úřady. V opačném případě přichází na řadu územní rozhodnutí, které je spojeno se složitějším procesem.


3. Ohlášení stavby

I v případě, kdy se se záměrem svého zahradního projektu budete muset podělit s úřady, ne vždy bude nutné absolvovat proces notoricky známý pod označením stavební povolení. Existuje totiž rychlejší a méně komplikovaný postup, kterým je ohlášení stavby. Po změně zákona v roce 2018 si s ohlášením stavby vystačíte u většiny zahradních staveb nebo u zásadních rekonstrukcí rodinných domů. Ohlášení stavby stále zahrnuje územní řízení a souhlas sousedů. I zde tak může situaci výrazně zkomplikovat například nepřejícný majitel sousedního pozemku.

Stavební ohlášení je podle aktuálních zákonů dostačující při stavbě rodinného domu s jedním podzemním a maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. S ohlášením si vystačíte také u přístaveb a nástaveb. Nesmí však zasahovat do nosných zdí, ani vyžadovat posouzení vlivu na životní prostředí. Obecně se dá říci, že většina majitelů pozemku s klasickými stavebními záměry jako je přístavba rodinného domu nebo stavba garáže, si vystačí s ohlášením stavby. Jakmile obdržíte souhlas s ohlášením stavby, musíte začít stavět do dvou let, přičemž lhůtu není možné prodloužit.


4. Stavební povolení: garáž se bez něj obejde

Notoricky známý pojem, který v sobě skrývá složitý a zdlouhavý proces, na jejímž konci je úřední souhlas se stavbou rodinného domu, komerčního objektu nebo třeba povolení se zásadní rekonstrukcí objektu. Obecně můžeme říci, že stavební povolení vás čeká ve chvílích, kdy nebude stačit ohlášení stavby. Na řadu bude přicházet také ve chvílích, kdy nezískáte souhlas sousedů. Získání stavebního povolení předchází také stavba studny. V případě stavby garáže stavební povolení ve většině případů potřebovat nebudete.

Povolení na stavbu garáže

Pokud totiž plánujete stavbu garáže, vše může být poměrně jednoduché. Na proces spojený se získáním stavebního povolení totiž můžete zapomenout. Stavební povolení na garáž nebude nutné. S největší pravděpodobností vám bude stačit ohlášení stavby garáže. Povolení v této formě bude dostatečné, takže stavba garáže bez stavebního povolení je tím pádem zcela běžná.

Pokud totiž splníte určitá kritéria, vystačíte si dokonce s ještě jednodušší formou povolení, nebo na úřad nebudete muset vůbec. Pravidlem číslo jedna je 25 metrů čtverečních zastavěné plochy. Garáž do 25 metru čtverečních pojme průměrné auto naprosto bez problému. Pokud vaše stavba nepřekračuje tuto výměnu, máte slušnou šanci, že ohlášení stavby nebudete muset shánět. Papírování se dále vyhnete u staveb, které nejsou podsklepené, jejich výška nepřekračuje 5 metrů a jsou umístěny minimálně 2 metry od hranice pozemku. I u menších staveb bude ovšem někdy nutné získání územního souhlasu.

Tato úleva ale neplatí v případě, že stavba bude sloužit k výkonu podnikání. Například v případě, kdy si automechanik postaví byť jen malou garáž, musí proces ohlášení stavby či stavebního povolení absolvovat. Také stavba garáže nad 25 m2 i v případě, že ji hodlá vybudovat soukromník, je o něco složitější.


5. Garáž bez ohlášení stavby i územního souhlasu

V naprosto ideálním případě se cestě na stavební úřad můžete vyhnout úplně. Postavit si garáž zcela bez povolení totiž je možné. Jde o situace, kdy stavba garáže, případně zahradního domku nebude vyžadovat ani ohlášení stavby, ani získání územního souhlasu. Garáž bez povolení v jakékoliv formě tedy můžete stavět v těchto případech:

 •  – Výměra garáže nepřesáhne 25 metrů čtverečních
 •  – Má maximálně jedno nadzemní podlaží
 •  – Garáž nemá podsklepení
 •  – Výška stavby je maximálně 5 metrů
 •  – Neobsahuje obytné místnosti, hygienické zařízení, ani vytápění
 •  – Stavba bude umístěná více než 2 metry od hranic pozemku
 •  – To samé platí také v případě rekonstrukce garáže. Povolení potřebovat nebudete.

Tip: garáž vyhovující těmto podmínkám si můžete jednoduše vybrat v našem konfigurátoru. O její stavbu už se postaráme.


6. Garáž bez ohlášení stavby s územním souhlasem

Existují situace, kdy sice ohlášení stavby vyřizovat nemusíte, avšak od stavebního úřadu bude nutné získání územního souhlasu. Když to se souhlasem nevyjde, bude nutné posunout se k získání o něco složitějšího územního rozhodnutí. Obecné pravidlo říká, že stavby by měly být umístěné minimálně dva metry od hranice pozemku. V případě, že plánujete garáž na hranici pozemku, bude nutné získání územního souhlasu.

Garáž vyžadující ohlášení stavby

Pokud vaše garáž bude větší rozměrů. Například s výměrou 5×6 metrů, což znamená 30 metrů čtverečních, budete potřebovat územní souhlas. Stejné to bude v případě, kdy překročíte jiný z výše uvedených limitů. U garáže, ani zahradního domku se nejspíše nemusíte bát toho, že byste museli vyřizovat stavení povolení. Tomu se totiž vyhne i většina rodinných domů. Stavební povolení je totiž nutné získat pouze u staveb s výměnou větší než 150 metrů čtverečních, či mají více než dvě nadzemní podlaží.


7. Demolice garáže: i na něj potřebujete souhlas

Plánujete garáž naopak demolovat? Pak by vás mohlo zajímat, jestli vyžaduje i demolice garáže povolení. Ani demolice stavby totiž obvykle není možná bez získání příslušného souhlasu. Úřad bude potřebovat hlavně ujištění, že demolice nikoho neohrozí. Vás, sousedy, ani životní prostředí. Rozhodujícím faktorem je, zda samotná stavba vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavby. Pokud ano, budete muset požádat o povolení k demolici. Stavby, které jste stavěli na povolení, může navíc k zemi poslat pouze specializovaná firma.

U staveb a pravděpodobně i garáží, které vznikly na ohlášení stavby, je pak nutná alespoň přítomnost stavebního dozoru. Vzhledem k tomu, že se při tomto procesu klade důraz na životní prostředí, může demoliční záměr zásadně zkomplikovat přítomnost azbestu. O jeho odstraňování pak musí vědět také příslušná hygienická stanice. Stavebnímu úřadu je následně nutné ohlásit, že jste demolici dokončili.

Doporučení je zde jednoduché. Pokud se chystáte zbourat chátrající garáž, vyrazte raději na úřad vždy a ujistěte se, zda budete povolení potřebovat. Zvlášť pozor si dejte v případě, kdy místo staré garáže hodláte vybudovat novou stavbu. Některé územní plány totiž s novostavbami nepočítají a o garáž byste se mohli připravit úplně.


8. Jak postupovat v případě legalizace garáže?

Probíhá aktuálně pod vaší taktovkou stavba garáže bez povolení a právě jste zjistili, že jej potřebujete? V takovém případě přichází na řadu proces legalizace garáže. Dodatečné povolení stavby garáže lze získat.

Pojem černá stavba už jste nejspíše slyšeli. Obecně totiž označuje objekt, který byl postaven bez povolení. Informovanost občanů samozřejmě není stoprocentní, a proto se někdy stává, že se lidé o povinnosti obstarat si příslušné povolení dozví až po dokončení stavby. Legalizace stavby není jednoduchá, ale rozhodně se vyplatí. V případě černých staveb totiž stavební úřad může kdykoliv nařídit demolici. Proces získání příslušného povolení tedy budete získávat zpětně. K dokládání potřebných dokumentů vás bude postupně vyzývat stavební úřad. Vyhlídky jsou však optimistické. Naprostou většinu černých staveb se totiž daří legalizovat.


9. Byrokratický proces krok za krokem

Obecná pravidla, která se vztahují k povinnosti vyřídit si pro plánovanou stavbu potřebná povolení, jsme si už vysvětlili. Pro jistotu se ale ještě před byrokratickým kolečkem můžete obrátit na příslušný stavební úřad, který je vhodné požádat o územně plánovací informace.

Jedná se o dokument, ve kterém vedle informací o své osobě sdělíte stavebnímu úřadu také údaje o příslušném pozemku a o plánované stavbě. Na základě územně plánovací informace vám pak stavební úřad sdělí, jaký druh povolení budete potřebovat. Platnost dokumentu je jeden rok od vydání. Platnost však může být zkrácena, a to v případě, že dojde ke změně podmínek, za kterých byl dokument vydán. Na úřad se můžete poprvé vydat ještě předtím, než budete mít hotový projekt. Stačí mít třeba jen základní situační nákres. Na jeho základě se úředníci mohou vyjádřit dostatečně brzo. Můžete se tak vyhnout nepříjemnému překvapení a kompletní projekt budete mít šanci přizpůsobit úředním požadavkům.

Po získání územně plánovací informace můžete začít s ohlášením stavby. Jeho první krok vás zavede k sousedům. Od těch totiž musíte získat písemný souhlas s plánovanou stavbu. Informovat je můžete poštou nebo osobně. Pokud nevíte, kdo okolní pozemky vlastní, můžete si tyto informace zjistit v katastru nemovitostí. Souhlas si od sousedů nechte podepsat. Potvrdit jej mohou třeba přímo do kopie projektové dokumentace.

Teď přichází na řadu samotné ohlášení stavby. Vyplňte příslušný formulář, který si můžete stáhnout i na internetu a doručte jej osobně nebo poštou na stavební úřad. Ten má 40 dní na to, aby se k ohlášení stavby vyjádřil. Počítejte ale s tím, že se proces může protáhnout. Úřad si může vyžádat další informace nebo některý z majitelů okolních pozemků nemusí s vašim záměrem souhlasit.

Garáž bez stavebního povolení si můžete pořídit u nás

Jestli aktuálně plánujete stavbu garáže, dorazili jste na to nejlepší možné místo. My vám totiž prostor nejen k parkování auta pomůžeme získat jednoduše, pohodlně a zcela podle svých představ. Ideálním řešením je totiž montovaná garáž z mimořádně odolné pozinkované oceli. Její největší výhodou je absolutní bezúdržbovost a dokonalá imitace omítky zděné stavby. Nikdo tak nepozná, že se nejedná o zděnou stavbu. Garáž na vaší zahradě navíc vyroste během jednoho dne a bez potřeby těžké techniky. Nehrozí tak, že by vám stroje poničily okolí garáže.

Přesvědčit se o tom můžete v našem přehledném konfigurátoru, kde si svou budoucí garáž vyspecifikujete do nejmenšího detailu. Od celkových rozměrů, přes barvu omítky, až po tvar střechy nebo realizaci zateplení. Prohlédnout si můžete také naše betonové garáže, kterou si taktéž můžete přizpůsobit takřka na míru.

medallion

Potřebujete poradit?

Stále nevíte jakou garáž si vybrat? Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Pojďte do toho s námi

Sauna s více terasou a pergolou

Chci si navrhnout vlastní stavbu a získat cenovou nabídku

Chci navštívit váš showroom a vidět realizace naživo

person

Potřebuji poradit nebo hledám odpověď na svoji otázku