arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Ohlášení stavby pergoly nebo přístřešku

Kdy je potřeba řešit ohlášení stavby pergoly nebo přístřešku?

Zahradu bez pergoly nebo alespoň nějakého přístřešku k posezení bychom na českých zahradách hledali jen stěží. Každý z nás chce mít u domu místo pro odpočinek nebo třeba pro posezení s přáteli. K tomu je pergola výborná. A to ať už se rozhodnete pro pergolu ze dřeva, nebo ji vyřešíte pomocí moderní kovové konstrukce. O pergolách už jsme toho ostatně popsali dost. Přečíst můžete třeba o tom, jak pergolu správně ukotvit, jak nejlépe vyřešit její zastínění nebo jaký materiál se nejlépe hodí na podlahu.

Ještě před samotnou realizací pergoly je ale potřeba ujasnit si, jestli o svém záměru budete muset informovat také stavební úřad. Risk, který s sebou přináší černá stavba, se rozhodně nevyplácí. Naopak. Včasné zjištění všech povinností a jejich poctivé splnění vám může ušetřit spousty nepříjemných problému. Dnes si povíme více o byrokratickém procesu, který může provázet stavba pergoly. Povolení podobného zahradního projektu je obyčejně poměrně jednoduché. Může se ale zkomplikovat.

Jednou pro vždy si také uděláme pořádek v názvosloví. Stavební zákon se totiž na pergolu a přístřešek dívá trochu jinak, než by se na první pohled mohlo zdát. Zatímco stavba přístřešku povolení v některých případech vyžaduje, u pergoly jsou pravidla volnější. Ne každý přístřešek je však podle stavebního zákona pergola.


Základní pojmy

Ještě předtím je ale potřeba ujasnit si základní pojmy. Stavební předpisy totiž vnímají rozdíly mezi pergolou a přístřeškem. V obecné mluvě o pergole zpravidla mluvíme v případě, kdy máme na mysli zahradní posezení, případně altán. Přístřešek je pak typicky kryté parkovací stání. Zákon se ale na tyto pojmy dívá jinak.

Pergola: stavba, které běžně říkáme pergola, je z pohledu českého stavebního zákona vlastně přístřeškem. Aktuální legislativa určuje, rozdíl mezi pergolou a altánem (přístřeškem). Zákon totiž na tuto stavbu může pohlížet trochu jinak než vy. Pergola je v řeči paragrafů loubí lehké konstrukce určené jako podpora k růstu popínavých rostlin, které má vzdušné zastropení. Pergola v tomto smyslu není považována za stavbu. Proto vás v případě její realizace nečeká ani jedna cesta na stavební úřad. Vzhledem k tomu, že pergola, jakožto konstrukce pro popínavé rostliny, není stavbou, zůstaneme u tohoto článku u vžitého názvosloví a jako pergolu budeme označovat zahradní posezení.

Přístřešek: to, co často označujeme, jako pergolu, české legislativní názvosloví nazývá jako přístřešek (altán). Tedy konstrukce, která bude využívána jako posezení a je zastřešená. Do této kategorie spadá také přístřešek na auto, altán nebo zastřešená terasa. V této souvislosti je pergola stavba a tím pádem se na ní také vztahují stejné podmínky, jako například pro garáž.

Dále také neuškodí ujasnit si některé z pojmů, které na vás může vychrlit úřednice nebo úředník stavebního úřadu. Vezmeme to od těch nejsložitějších.

Stavební povolení – proces, který je hluboko v našem podvědomí spojen s velmi náročným a zdlouhavým hanrdkováním s úřady. Protože se však vládnoucí garnitury průběžně snaží drobným stavebníkům jejich záměry spíše usnadňovat, se stavebním povolením se dnes už v praxi příliš nesetkáte. Povinnost jeho obstarání se totiž týká pouze domů větších než 150 metrů čtverečních, zásadních rekonstrukcí nebo například studní. Pergola stavební povolení v naprosté většině případů nepotřebuje. Úplně stejně na tom budou také ostatní zahradní přístřešky.

Ohlášení stavby – jednodušší forma stavebního povolení. Zde už existuje slušná šance, že se s tímto procesem skutečně setkáte. Vyžadují jej totiž stavby větší než 25 metrů čtverečních, což je jen o trochu rozměrnější garáž, nebo třeba zahradní domek s přístřeškem. Sestavení přístřešku nebo stavba pergoly ohlášení většinou nevyžaduje. Celkové rozměry totiž obvykle bývají menší.

Územní souhlas – součást stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Jeho velmi důležitou součástí je získání souhlasu majitelů okolních pozemků s vaším stavebním záměrem. Například když se chystáte postavit garáž velmi blízko hranice svého pozemku. Pokud některý ze sousedů nebude vstřícný, přichází na řadu o něco složitější územní rozhodnutí.

Územní rozhodnutí – tento úkon bývá součástí procesu, který vede k vydání stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby. Stejně jako územní souhlas. Rozhodnutí je však o něco komplikovanější proces a přichází na řadu v případě, kdy například některý z majitelů sousedních pozemků s vaším záměrem nesouhlasí. Do sporu tak musí vstoupit stavební úřad a po menších či větších průtazích vydá územní rozhodnutí.

Územně plánovací informace – první krok, který před svou stavbu doporučujeme udělat. Jde totiž o první stanovisko, na základě kterého se dozvíte, jak formu povolení nebo souhlasu bude úřad vyžadovat. Pro územně plánovací informaci doporučujeme vyrazit ještě před dokončením projektu. Stačí jen základní nákres a informace o stavbě a pozemku.

A jak je to tedy se stavebním povolením na pergolu, která bude sloužit venkovnímu posezení nebo s přístřeškem na auto?

Stejně jako u ostatních staveb, i zde je stěžejních několik parametrů. Tím nejdůležitějším je celková rozloha stavby do 25 metrů čtverečních. Dalším velmi důležitým údajem je maximální výška 5 metrů. Stavba by měla být umístěna 2 metry od hranice pozemku a nesmí být určena k výkonu podnikání, stejně jako je skladování nebezpečných nebo hořlavých látek.

V případě, že všechny výše popsané body splníte, máme pro vás dobrou zprávu. Na stavební úřad prakticky nemusíte chodit. Nebudete totiž muset řešit ani ohlášení stavby, ani shánět územní souhlas. Jakmile ale jeden z těchto parametrů porušíte, například budete chtít pergolu umístit blíže k hranici pozemku, Počítejte s nutností obstarat si územní souhlas nebo územní rozhodnutí.


Ohlášení stavby pergoly či přístřešku

Pergola, jejímž primárním účelem není jen konstrukce pro podporu popínavých rostlin, nemá žádnou výjimku ze stavebního zákona. Díky tomu pro ni platí stejná pravidla jako například při stavbě garáže. Proto může nastat situace, kdy bude nutné absolvovat proces ohlášení stavby pergoly.

Pergola bez ohlášení stavby

Také zde platí pravidla, která mnoho majitelů zahrad už důvěrně zná. V případě, že hodláte postavit pergolu, jejíž rozměry nepřesáhnou 25 metrů čtverečních, s výškou se vlezete do 5 metrů a stavbu umístíte alespoň 2 metry od hranice pozemku, vůbec ohlášení pergoly nemusíte řešit. Běžnou pergolu si tedy na zahradě můžete postavit prakticky bez úředních překážek.

Podmínky:

  •  – rozměry do 25 metrů čtverečních
  •  – výška do 5 metrů
  •  – neslouží k účelu podnikání
  •  – umístěná více než 2 metry od hranice pozemku
  •  

Pergola s územním souhlasem nebo územním rozhodnutím

Nejjednodušší cestou k nové pergole je dodržení výše popsaných kritérií. Někdy to ale zkrátka nejde. Může například nastat situace, kdy stavbu potřebujete umístit blíže než ony dva metry od hranice pozemku. V tomto případě je však velmi pravděpodobné, že v rámci stavby zasáhnete svou činností také na vedlejší pozemek. Proto se stavba nejen pergoly blízko hranice pozemku neobejde bez souhlasu vašeho souseda. Takové povolení ke stavbě pergoly v úřední řeči znamená získání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí. Ještě před cestou na stavební úřad si tedy ideálně obstarejte souhlas souseda se stavbou pergoly. Vzor takového dokumentu najdete na internetu. Majitel sousedního pozemku jej ale může udělit například také do projektové dokumentace, ze které bude jasné, že se s vaším záměrem seznámil.

Podmínky:

  • Územní souhlas budete potřebovat v případě stavby blíže než dva metry od hranice pozemku

Územní souhlas nebo rozhodnutí budete v praxi potřebovat nejčastěji na stavbu přístřešku, který bude umístěn na hranici pozemku. Typicky může jít o stání pro auto, které umístíte hned za bránu. Ačkoliv tedy stavební povolení na přístřešek potřeba není, s územním souhlasem v takovém případě bude nutné počítat. Povinnost obstarání územního souhlasu/rozhodnutí platí v případě nedodržení všech hlavním parametrů kromě zastavěné plochy.

Pergola s ohlášením stavby

Pokud chystáte stavbu rozlehlejší pergoly se zastavěnou plochou větší než 25 metrů čtverečních, neodejde se kromě územního souhlasu/rozhodnutí, ani bez ohlášení stavby. Stavba se tím pádem zdrží. Tento druh povolení na stavbu pergoly vyřídíte obvykle v řádu měsíců.

Podmínky:

  • Zastavěná plocha je větší než 25 metrů čtverečních

Pergola a stavení povolení

Stavební povolení na pergolu byste museli vyřizovat jen ve skutečně vzácných případech. Mohlo by jít třeba o obrovský přístřešek s půdorysem větším než 150 metrů čtverečních. To je více než průměrný rodinný dům. Jestli si tedy pokládáte otázku: “Potřebuji stavební povolení na pergolu?” Můžeme vás uklidnit. S největší pravděpodobností ne. Pergola bez stavebního povolení je naprostý standard. Maximálně si vystačíte se zrychleným procesem v podobě ohlášení stavby.


Legalizace pergoly

Každý z nás nemá to štěstí, že by byl expertem na stavební zákon. Všichni ale víme, že neznalost právních předpisů neomlouvá. V praxi proto může nastat situace, kdy majitel pozemku zahájil stavbu pergoly nebo přístřešku, aniž by si pořádně ověřil všechny své povinnosti. Stavba pergoly bez povolení se pak může zkomplikovat. V takovém případě rozhodně nedoporučujeme hrát mrtvého brouka. Naopak, každá situace má své řešení, jakkoliv může být na první pohled komplikované. Riskovat se zde nevyplatí. Stačí pečlivý úředník, nebo závistivý soused, a úřad vám může nařídit srovnání černé stavby se zemí. Český stavební zákon ale naštěstí myslí na legalizaci stavby. Ta dovoluje obstarat si všechna případná povolení zpětně. Ač jde o nepříjemný proces, který se může zkomplikovat, naprostá většina podobných žádostí končí úspěchem.


Jednoduchá pergola nebo přístřešek bez stavebního povolení

Z většiny předchozích řádků vyplývá jediné. Pergola, ani přístřešek na auto obvykle povolení či ohlášení stavby nevyžaduje. Do realizace projektu se tedy můžete pustit klidně hned. Ujasněte si ale ještě jednu důležitou věc. Opravdu se hodláte pustit do stavby svépomocí? Zdražující se materiál s omezenou dostupností, nečekané komplikace, nebo příliš složitá realizace. Toto všechno vás při stavbě pergoly nebo přístřešku na vlastní triko může potkat. Výhru nemusí představovat ani stavebnice z hobby marketu. Až do jejich sestavení totiž nemáte jistotu, zda jde o kvalitní kus s dobře lícujícími díly. Pergoly bez stavebního povolení si můžete snadno obstarat i jinou cestou.

Naštěstí totiž existuje perfektní řešení, které vám ušetří nesmírné množství času a námahy. Stačí si zcela bez starosti objednat pergolu nebo přístřešek podle svých představ, s dopravou a výstavbou na klíč během jednoho dne. V konfigurátoru si jednoduše vyberete veškeré parametry své budoucí stavby včetně rozměrů, barvy či dekoračních prvků jako je obložení. My vám následně konstrukci z kvalitní pozinkované oceli přivezeme a během několika hodin sestavíme. Bez těžké techniky a tedy bez zbytečného poškození okolní zahrady. Váš nový přístřešek nebo pergola může ihned začít sloužit. Díky použití vysoce odolného materiálu jde navíc o zcela bezúdržbovou stavbu.

medallion

Potřebujete poradit?

Stále nevíte jaký přístřešek si vybrat? Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Pojďte do toho s námi

Sauna s více terasou a pergolou

Chci si navrhnout vlastní stavbu a získat cenovou nabídku

Chci navštívit váš showroom a vidět realizace naživo

person

Potřebuji poradit nebo hledám odpověď na svoji otázku